национален телефон: 0700 10 218

НОВИ

СЕРВИЗНИ

ЦЕНТРОВЕ

Пловдив

бул. Санкт Петербург 133

(в сградата на Технополис)

Тел: 032 / 332 714, 088 90 80 453

Мобилен: 088 25 36 867
088 22 66 900

email: plovdiv_tp@bgs.bg

Варна

бул. Владислав Варненчик 277

(в сградата на Технополис)

Тел: 088 90 63 303, 052 / 803 448

Мобилен: 088 252 78 98,
088 22 66 900

email: varna_tp@bgs.bg

Бургас

к-с Славейков 64

(в сградата на Технополис)

Тел: 056 / 703 057, 088 91 06 334

Мобилен: 088 25 48 140,
088 22 66 900

email: burgas2@bgs.bg

Стара Загора

бул. Цар Симеон Велики 28

088 78 05 963, 088 72 48 576,
088 22 66 900

email: zaara@bgs.bg

Добре дошли!

Ние предлагаме:

Сервиз на продуктите на gorenje за Р България. Продажба на оригинални резервни части

Фирма БГ СЕРВИЗ ООД е специализирана в организирането на поддръжката на територията на Р България на следните видове техника.

 

• „Бяла” домакинска техника

• „Малки” домакински уреди

• Климатични системи

 

За Ваше удобство

С цел бързото обслужване на клиентите, фирма БГ СЕРВИЗ, поддържа постоянни наличности на резервни части и консумативи. Срока за доставка на резервна част, независимо от местонахождението на клиента в Р България е от 12 до 48 часа за промишлената техника и до 15 дни за домакинската техника.

БГ СЕРВИЗ разполага със собствен склад за консумативи и резервни части.

Как да стигнете до нас?

С помощта на съвременните технологии, може да видите пътя до централата на БГ Сервиз във Варна и да разгледате самата сграда.

Сервиз ПЛОВДИВ с нов адрес:

ул. Перущица 23А /срещу МОЛ-Пловдив/

• Поддръжка на пълната гама домакински електроуреди<br>

• Ремонт и профилактика на пълната гама уреди<br>

• Проектиране, доставка и монтаж на пълна гама от малки и големи климатични системи.<br>

• Продажба на огромен набор от резервни части, консумативи и аксесоари за всички продукти продавани и поддържани с подкрепата на компанията.<br>

• Разработване, производство и ремонта на микропроцесорни модули.

 

Наши партньори:

Продажба на домакински електроуреди.

Сервиз и поддръжка на домакински и професионални електроуреди. Продажба на оригинални резервни части.

бул. Вл. Варненчик 277

тел. 088 90 63 303, 052 / 803 448

Мобилен: 088 252 78 98, 088 22 66 900

varna_tp@bgs.bg

Варна - база Технополис

Варна - централен офис

бул. Трети март 36

тел. 052 56 10 44, 088 22 66 900

office@bgs.bg

Варна - сервизна база 1

бул. Трети март 36

Управител: Николай ИВАНОВ

n.ivanov@bgs.bg

тел: 052 561 564; 088 22 66 802, 088 22 66 900

Варна - сервизна база 2

ул. Мир 8 (дребногабаритна техника)

Управител: Вълчо ДИМИТРОВ

dimitrov@bgs.bg

тел: 052 / 304 141; моб: 088 22 66 801, 088 22 66 900

Варна - склад резервни части

бул. Трети март 36

тел: 052 560 604/ 052 561 044;

моб: 088 762 69 94, 088 964 66 26

Бургас - сервизна база

ул. Фердинандова 98

тел: 056 / 70 40 70

моб: 088 55 45 450, 088 22 66 900

ralchev@bgs.bg

к-с Славейков 64

тел: 056 703 057, 088 91 06 334

моб.: 088 25 48 140, 088 22 66 900

burgas2@bgs.bg

Бургас - база Технополис

София - сервизна база Лозенец

кв. "Лозенец", ул. Вежен 25

Управител: Таня ПАЧЕДЖИЕВА

office@bgs.bg

тел: 02 963 22 49; 02/ 865 01 55; 0882/ 266 829,
088 22 66 900

София - сервизна база Люлин

кв. "Люлин", 10-та част, бл.149

Управител: Любомир ПЪРВАНОВ

parvanov@bgs.bg

Национален телефон Gorenje: 088 22 66 900

тел. приемна: 02 925 13 22; 088 22 66 828, 088 22 66 900

София - сервизна база Борово

кв. "Борово", ул. Разград 6

Управител: Мирослава МИШОВСКА

office@bgs.bg

тел: 0887/ 108 180, 02 42 37 377, 088 22 66 900

Пловдив

ул. Перущица 23А /срещу МОЛ-Пловдив/

Управител: Итка СТОЯНОВА

itka@bgs.bg

тел: 088 22 66 831, 032 648 348, 088 22 66 900

бул. Санкт Петербург 133

тел: 032 / 332 714, 088 90 80 453

plovdiv_tp@bgs.bg

Моб: 088 25 36 867, 088 22 66 900

 

Пловдив - база Технополис

бул. Цар Симеон Велики 28

тел: 088 78 05 963, 088 72 48 576
088 22 66 900

zaara@bgs.bg

Стара Загора

бул. Трети март 216 А

(в сградата на Технополис)

тел: 096 588 148, 088 59 32 623

Mонтана

УРЕДИ ИЗИСКВАЩИ СПЕЦИФИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 

Поздравяваме Ви с добрия избор на домакински електроуред! Фирмата Ви гарантира надеждното използване на уреда при спазване на условията за пренасяне, съхранение и мрежово захранване. Гаранцията се изпълнява "БГ СЕРВИЗ" ООД, - на територията на Република България. През гаранционния срок всички дефектирали компоненти ще бъдат подменени безплатно, освен в следните случаи:

1. При опит за ремонт от неупълномощени за целта лица. Само упълномощените сервизи разполагат с оригинални резервни части; При претенции за неокомплектованост на уреда, непосочени при закупуването му; За преоценени уреди; Гаранцията не се поема, ако е повреден (не се чете) серийния производствен номер на продукта;

2. При повреди следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, повреди причинени от механични увреждания по корпусите на уредите или на отделни техни възли и дефекти от неспазване на препоръките за транспорт;

3. На гаранция не подлежат консумативите на уредите (всички отделящи се от основния корпус на уреда части, напр.вани, дист. управления, кабели, филтри и др.) всички стъклени, гумени и други бързоизносващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация;

4. При повреди, дължащи се на замърсяване от прах, мазнини, почистване на оптика ,периодични профилактики, непочистени филтри, насекоми и други външни въздействия, механични увреждания на свързващите системи (кабели, захр. блокове, приставки, консумативи);

5. При използване на уреда не по предназначение. За бойлери - ако циркулационното налягане е по-голямо от работното налягане, отговорността е на крайния клиент. Уредите придружени с това заявление са за домашна употреба и са непригодни за използване с комерсиална цел; При неспазване предписанията в инструкцията на производителя. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА! При несъответствие капацитета на съоръжението с условията на експлоатация.

6.При неправилно попълнено, поправено, нерегистрирано заявление, несъвпадение между фабричния номер на уреда и попълнения в заявлението;При липса на документ за закупуване правото Ви на рекламация няма да бъде признато. Заявлението за гаранция е уникален документ и не подлежи на преиздаване.

7. Посещението на специалист по заявка на клиента и липса на дефект или поради установено неспазване на гаранционните условия се заплаща от клиента. За всички уреди с тегло под 30 кг и всякаква аудио-визуална техника обслужването се извършва в сервизна база, а не в дома на клиента. ВАЖНО: Преди да подадете рекламация набавете всички съпровождащи уреда документи като: заявление за гаранция, фактура, касова бележка за покупката. При липса на информация запазваме правото си да Ви откажем регистрация на рекламацията.

8.Гаранционният срок на изделието тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 месеца от закупуването му. За изделията, при които монтажът не е задължителен, гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията важи само за активната част на системата (за аудио системи и колони), за LCD се изпълнява съобразно европейска директива ISO 13406-2 и не покрива спукани и надраскани панели.

9. Гаранционният сервиз не носи отговорност в случай на нестандартни носители на информация или кабелни мрежи, некачествени и нелегални носители на информация. Установяването на изправността на изделието се извършва при еталонни сигнали и носители на информация в сервизната база по местоживеене.

10. Приложими разпоредби на Закона за защита на потребителите

Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на едномесечния срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Двугодишният срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от двугодишния срок.

 

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП

 

ВАЖНО! За да е валидно, заявлението трябва да бъде регистрирано до 60 дни от закупуването на уреда - за всички уреди с промоционално удължена гаранция. За всички останали уреди, регистрацията е препоръчителна. Редът за регистрация е описан във Вашето Заявление за национална гаранция.

 

Винаги по-добри

 

Повече от 110 години немската компания Miele се ръководи от мотото „Immer besser"(Винаги по-добри“), коeто основателите Карл Миле и Райнхард Цинкан са отпечатвали на техните първи уреди и с което Miele продължава да се характеризира и до днес.

 

Изобретателят на незалепващото покритие

 

Френската марка TEFAL е основана през 1956г. след откритието и патентоването на незалепващото покритие от инж. Марк Грегуар. С течение на времето TEFAL се превръща в световен лидер в производството на домакински уреди с незалепващо покритие. Гамата уреди е допълнена с уреди за приготвяне на храна и напитки, ютии и везни. От 1968г. марката TEFAL е собственост на Groupe SEB.

 

Грижа за себе си

 

ROWENTA е марка с вече над 100 годишна история. През 20-те години на миналия век марката се ориентира към малките домакински уреди, успехът я спохожда, за да се превърне днес ROWENTA в една от водещите производители на домакински електроуреди и уреди в услуга на поддържането на дамската красота. В началото на новото хилядолетие със запазения знак ROWENTA се предлагат климатична техника, ютии, прахосмукачки, кухненски прибори и любимите на поколения дами електрически уреди "Грижа за себе си". Марката ROWENTA е собственост на Groupe SEB.

 

 Използвайте с лекота

 

MOULENEX e френска търговска марка официлано представена като такава през 1957г. Основната идея при уредите MOULENEX е лекотата на използването. «С MOULENEX всичко е лесно и просто. Тази марка притежава особенния френски чар и лекота. Използването на уредите MOULENEX е като игра - забавна и ненапрягаща » MOULENEX е производител на кухненски роботи, блендери, микровълнови печки, сокоизтисквачки, ютии и др. От 2001г. марката MOULENEX е собственост на Groupe SEB.

 

 Немската фирма KRUPS е създадена преди повече от 160, но с производство домакински електроуреди ( основно кафемашини и кафеавтомати) се занимава от 1956г. Дългогодишната работа на KRUPS съвместно с компанията Nestle, води до иновации станали основа на фирмения стил на марката. От 2001г. марката KRUPS е собственост на Groupe SEB

 

AB Electrolux е шведска машиностроителна компания, един от световните производители на електрически и газови уреди за домакински и промишлени цели. Ежегодно компанията продава повече от 40 млн. свои изделия в повече от 150 страни по света. Централата на Electrolux се намира в Сткхолм, Швеция. През 1912 г. фирма Electrolux е производителят на първата прахосмукачка в света. Към настоящият момент Electrolux е производител на: хладилници, съдомиялни, сушилни и перални машини, газови и ел. кухненски плотове, печки и фурни, прахосмукачки, микровълнови печки и ютии. Техникатa Electrolux се продава по целия свята под марките Electrolux, Zanussi, AEG, REX, Zoppas, Flymo, Partner, Westinghouse, McCulloch, Eureka и други.

В заводите във Вронки (Полша) през 1957г започва производството на газово-въглищни готварски печки. Дълги години фирмата изнася продукцията си основно в Източна Германия и страните от бившият Съветски съюз. След 1990г. започва цялостно обновяване на фирмата и построяването на завод за уред и за вграждане. Към настоящият момент фирмата произвежда и продава в повече от 50 страни уреди с марките Amica, Hansa, Gram и Premier. Официланитят вносител на уредите с марка Hansa за България е фирма Либра груп

Немската фирма BRAUN първоначално произвежда радиооборудване, но световна слава придобива с началото на производството си на електрически самобръсначки. Към настоящият момент BRAUN произвежда повече от 200 артикула в няколко сфери: мъжки електрически самобръсначки, електрически четки за зъби, уреди за поддръжка на косата, епилатори, уреди за кухня, ютии и др. Цялата продукция на BRAUN е с една основан идея - функционалност. В момента 30% от BRAUN е собственост на P&G.

9023 Варна, България

бул. Трети март 36

тел: 700 10 218

Отправка формы…

Грешка

Форма получена.

• Декларация за поверителност

• Оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

• Образец на форма за искане от субект на данните